Dobro došli u Nemačku školu Beograd

Upis u Nemačku školu Beograd

Aktuelno

Naša škola

Nemačka škola Beograd (DSB) je priznata nemačka škola u inostranstvu. Deo je internacionalne mreže od 136 nemačkih škola u inostranstvu širom sveta. Kao jedina škola gde se predaje na nemačkom jeziku sa priznatom maturom od strane Nemačke važan je partner u obrazovanju i za porodice sa nemačkog govornog područja. Dalje

Osnovna škola

Podaci o našem licu za zaštitu podataka o ličnosti:

 Ivan T. Milošević, advokat, Palmotićeva 16 a Beograd, e-mail: [email protected]